Osobní údaje

Webové stránky www.ubytovna-porel.czwww.porel-accommodation.cz nebo www.porelaccommodation.cz (společně dále jen jako „Stránky“) vlastní společnost POREL Accommodation a.s., společnost zřízená a působící podle zákonů České republiky, se sídlem Praha 2, Pod Zvonařkou 1746/7, PSČ 120 00, Česká republika (dále jen „POREL“). Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty ovládanými společností POREL, ovládajícími společnost POREL, ovládanými společně se společností POREL či jinak spojenými se společností POREL (dále jen Přidružené společnosti“ a „Stránky Přidružených společností).

V souvislosti s přístupem na Stránky nejste povinni poskytnout společnosti POREL své osobní údaje, ani např. elektronickou adresu.

Pokud při případné komunikaci mezi Vámi a společností POREL získá společnost POREL z povahy věci vaše kontaktní údaje, pak je společnost POREL nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s vámi. Je-li vaše komunikace, jež byla doručena společnosti POREL, s ohledem na její obsah určena některé z Přidružených společností, pak společnost POREL není povinna předat tuto komunikaci příslušné Přidružené společnosti; společnost POREL Vám v takovém případě může (avšak není povinna) zprostředkovat kontaktní údaje vztahující se k příslušné Přidružené společnosti, abyste ji mohl/a kontaktovat napřímo.

Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto Stránky ukládají na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si Stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto Stránek (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti - více informací naleznete na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Stránky Přidružených společností

Navštívíte-li Stránky Přidružených společností, věnujte, prosím, pozornost případnému odlišnému pojetí ochrany soukromí, zejména jedná-li se o Přidružené společnosti sídlící mimo Evropskou unii.

Osobní údaje zájemců o zaměstnání

Máte-li zájem o zaměstnání ve skupině POREL a hodláte-li v této souvislosti poskytnout své osobní údaje, využijte, prosím, rozhraní k tomu určené pod odkazem „Kariéra“ umístěné v rámci Stránek, a věnujte, prosím, náležitou pozornost podmínkám užívání a ochrany Vašich osobních údajů, které jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Kontakt

V případě dotazů či podnětů ohledně ochrany soukromí při používání Stránek je možné se obracet na adresu recepce@porel.cz.